Afvalwateranalyse-meters

Hanna Instruments heeft specifieke meetapparatuur ontwikkeld voor de sturing van waterzuivering en de opvolging van effluent. CZV (chemisch zuurstofverbruik)/COD (chemical oxygen demand) wordt gedefinieerd als de hoeveelheid specifieke zuurstof die reageert met een monster onder gecontroleerde omstandigheden. De hoeveelheid verbruikte zuurstof wordt uitgedrukt in gelijkaardige termen als zuurstof: mg/L O2. De Hanna Instruments-methode is gebaseerd op de erkende gesloten dichromaat-reflux fotometrische methode. Daarenboven specificeert de US Environmental Protection Agency (EPA) dat de gesloten dichromaat-refluxmethode de enige aanvaardbare methode is voor het rapporteren. Het voordeel bij het gebruik van deze methode zijn gecertificeerde resultaten en een hoge nauwkeurigheid.

Categorieën

Beschikbare artikelen

HI 83314 Multi parameter foto meter voor COD

HI83314

Multiparameter fotometer voor COD

COD-gecertificeerde reagentia met barcode

COD-reagentia

Gecertificeerde reagentia chemisch zuurstofverbruik

HI 83224 Fotometer voor afvalwateranalyses met barcode lezer en geheugen

HI83224

COD- en multiparameter-fotometer voor afvalwateranalyses met barcodelezer en geheugen

HI 839800 Test vial reactor voor ontsluitingen

HI839800

Test-vialreactor