Services

kalib
Kalibratiecertificaten bestellen
kalib
Herstelling of retour aanvragen
kalib
Gebruikte vials laten ophalen
kalib
Veiligheidsinformatie-bladen downloaden
kalib
Handleidingen downloaden
kalib
Veelgestelde vragen lezen
kalib
Software downloaden

Leveringen België

Snelle levering producten uit eigen magazijn

Hanna Instruments is nog één van de weinige fabrikanten in de wereld die per land een eigen magazijn heeft, zodat wij onze klanten een optimale en snelle levering kunnen garanderen, in de meeste gevallen in ±24 uur. Ons magazijn te Temse is tot uw dienst het ganse jaar (behalve op officiële feestdagen). Op deze manier kunnen wij al onze klanten een snelle levering en service bieden voor wat betreft verbruiksgoederen en courante meetapparatuur.

Wij worden ook wekelijks bevoorraad door ons centraal magazijn in Europa waardoor bij stockonderbreking in België u toch binnen een twee à drie weken uw backorder zal ontvangen in 90 % van de gevallen.


Technische dienst

Garantie en herstellingen

Vervanging onder garantie en herstellingen worden uitgevoerd door de eigen technische dienst van Hanna Instruments.

Producten die mogelijk onder garantie vallen moeten samen met het herstelformulier opgestuurd worden naar Hanna Instruments ter attentie van de technische dienst. De producten moeten goed verpakt worden met duidelijke en complete vermelding van naam en bedrijfsgegevens vergezeld van een korte beschrijving van het mankement of de uit te voeren service. De kosten voor het opsturen van producten naar Hanna Instruments zijn voor rekening van de klant. De zender is ook verantwoordelijk voor eventuele claims van transportschade door zijn transporteur.

Indien na goedkeuring door de technische dienst het product onder garantie valt zal het kosteloos hersteld of vervangen worden en kosteloos retour gestuurd worden. Garantie geldt enkel indien het product onder normale condities en in overeenstemming met de gebruikslimieten en voorgeschreven onderhoud en kalibratieprocedures (met Hanna-producten) beschreven in de handleiding gebruikt worden. Om een garantie te claimen kunnen wij u een aankoopbewijs van de eindgebruiker vragen.

Voordat de technische dienst overgaat tot vervanging, herstelling of kalibratie, zal u binnen de vijf werkdagen na ontvangst een gedetailleerd herstelrapport met tarief per fax of mail toegestuurd worden. Pas na uw getekend akkoord zal het u retour gestuurd worden.

Kalibratiecertificaten

Onze technische dienst voorziet in kalibratiecertificaten voor de volgende parameters:

  • pH (zuurtegraad)
  • EC (geleidbaarheid/conductiviteit)
  • DO (dissolved oxygen/opgeloste zuurstof)
  • ORP (redox)
  • temperatuur

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een prijsopgave.

Gratis indienstname

Nieuwe klanten van Hanna Instruments kunnen op aanvraag genieten van een gratis indienstname en uitleg van het product ter plaatse vanaf een aankoop van 1.000 euro. Desgewenst verzorgen wij snel en accuraat de jaarlijkse kalibratie van uw meetinstrumenten. Neem contact met ons op voor meer informatie.