FAQ

Na verkoop

Retourname

Reden

Als de reden van de retourzending een fout van Hanna Instruments betreft, dan zullen wij zorg dragen dat de goederen kosteloos bij u afgehaald en volledig gecrediteerd worden. U dient ons wel in de gelegenheid te stellen om deze logistieke en administratieve zaken af te handelen.

Als de reden van de retourzending geen fout van Hanna Instruments betreft, dan hangt de mogelijkheid tot retourname en de eventuele kosten van de retourname af van de hierna genoemde zaken.
Goederen worden uitsluitend na overleg en schriftelijk akkoord teruggenomen.

 • Terugname is enkel mogelijk binnen de veertien dagen na levering.
 • Vloeistoffen en reagentia worden niet teruggenomen.
 • Als het geen voorraadartikel van Hanna Instruments betreft, maar een speciaal voor de klant besteld of vervaardigd product, dan kunnen we het product in de regel niet retour nemen.
 • Als het wel een voorraadartikel van Hanna Instruments betreft, maar de retourzending vanwege het aantal de normale voorraadpositie uit balans brengt, dan zullen we deze extra kosten in rekening brengen of de retourname weigeren.
 • Als het een voorraadartikel van Hanna Instruments betreft, dienen wij het product als nieuw te kunnen verkopen. Daarvoor hebben we o.a. de originele, ongeopende en onbeschreven verpakking nodig. Is het product niet nieuw, dan kunnen we het product niet retour nemen. Ontbreekt de verpakking of is deze beschadigd, dan kunnen we dit niet terugnemen.
 • De kosten die wij maken voor het ontvangen, uitpakken, uitzoeken, terug in voorraad brengen, het maken en verrekenen van de creditnota en dergelijke zullen we doorberekenen aan een forfait van 75 €.

Werkwijze

Werkwijze bij retourzendingen waarbij het geen tekortkoming van Hanna Instruments betreft.

 • Voordat u iets aan ons retourneert dient u dat eerst te melden. U dient dan een retournameformulier in te vullen en met de goederen mee te sturen.
 • De te retourneren artikelen dienen franco bij ons aangeleverd te worden.
 • Na binnenkomst van de goederen in ons magazijn zullen wij de goederen inspecteren en u definitief informeren over de retourname indien dit in negatieve zin afwijkt van wat eerder door ons is aangegeven.
 • Er worden altijd 75 € retournamekosten in rekening gebracht.
 • De creditnota kan alleen verrekend worden met bestaande of toekomstige facturen.

Herstellingen

Vervanging onder garantie en herstellingen worden uitgevoerd door de eigen technische dienst van Hanna Instruments.

Producten die hersteld moeten worden, dienen samen met het herstelformulier opgestuurd te worden naar Hanna Instruments ter attentie van de technische dienst. De producten moeten goed verpakt worden met duidelijke en complete vermelding van de bedrijfsgegevens, vergezeld van een korte beschrijving van het probleem of de uit te voeren service. De kosten voor het opsturen van producten naar Hanna Instruments zijn voor rekening van de klant. De zender is ook verantwoordelijk voor eventuele claims van transportschade door zijn transporteur.

Indien na goedkeuring door de technische dienst het product onder garantie valt zal het kosteloos hersteld of vervangen worden en kosteloos retour gestuurd worden. Garantie geldt enkel indien het product gebruikt wordt zoals beschreven in de handleiding, dit uiteraard onder normale condities en in overeenstemming met de gebruikslimieten en voorgeschreven onderhoud en kalibratieprocedures (met Hanna-producten) beschreven in de handleiding gebruikt worden. Om een garantie te claimen kunnen wij u een aankoopbewijs van de eindgebruiker vragen.

Voordat de technische dienst overgaat tot vervanging, herstelling of kalibratie, zal u binnen de vijf werkdagen na ontvangst een gedetailleerd herstelrapport met tarief per fax of mail toegestuurd worden. Pas na uw getekend akkoord zal het u retour gestuurd worden.

Garantie

Hanna Instruments-producten worden onder ISO9001-condities geproduceerd in één van onze vijf productievestigingen. Onze garantieperiodes variëren van zes maanden tot twee jaar en gelden vanaf de datum van aankoop door de eindgebruiker.

 • Meetinstrumenten: 2 jaar
 • Elektrodes, sondes en elektrodehouders: 6 maanden

Kalibratiecertificaten

Om u te conformeren aan ISO, HACCP, BRC of IFS-audits, moeten uw meters en loggers minstens jaarlijks opnieuw gekalibreerd worden. Hanna Instruments kan uw meters voor temperatuur, pH,  geleidbaarheid, opgeloste zuurstof en ORP binnen zeer korte termijn kalibreren tegen een aantrekkelijke prijs.

Om uw certificaten te hernieuwen kunt u uw meetinstrument met sonde en ingevuld opdrachtformulier naar onze technische dienst sturen met vermelding van 'herkalibratie'. Binnen enkele werkdagen wordt uw instrument gekalibreerd en ontvangt u een nieuw kalibratiecertificaat.

In ons kalibratielaboratorium kunnen wij uiteraard ook meetinstrumenten van andere fabrikanten kalibreren. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een prijsopgave.

Nederlandstalige handleidingen

Instrumenten worden standaard met een Engelstalige handleiding geleverd. Nederlandstalige handleidingen van courante instrumenten vindt u bij Downloads of op de artikelpagina's.