Na verkoop

Garantie

Hanna Instruments-producten worden onder ISO9001-condities geproduceerd in één van onze vijf productievestigingen. Onze garantieperiodes variëren van zes maanden tot twee jaar en gelden vanaf de datum van aankoop door de eindgebruiker.

  • Meetinstrumenten: 2 jaar
  • Elektrodes en sondes: 6 maanden

Herstellingen

Vervanging onder garantie en herstellingen worden uitgevoerd door de eigen technische dienst van Hanna Instruments.

Producten producten die hersteld moeten worden, dienen samen met het herstelformulier opgestuurd te worden naar Hanna Instruments ter attentie van de technische dienst. De producten moeten goed verpakt worden met duidelijke en complete vermelding van de bedrijfsgegevens, vergezeld van een korte beschrijving van het probleem of de uit te voeren service. De kosten voor het opsturen van producten naar Hanna Instruments zijn voor rekening van de klant. De zender is ook verantwoordelijk voor eventuele claims van transportschade door zijn transporteur.

Indien na goedkeuring door de technische dienst het product onder garantie valt zal het kosteloos hersteld of vervangen worden en kosteloos retour gestuurd worden. Garantie geldt enkel indien het product gebruikt wordt zoals beschreven in de handleiding, dit uiteraard onder normale condities en in overeenstemming met de gebruikslimieten en voorgeschreven onderhoud en kalibratieprocedures (met Hanna-producten) beschreven in de handleiding gebruikt worden. Om een garantie te claimen kunnen wij u een aankoopbewijs van de eindgebruiker vragen.

Voordat de technische dienst overgaat tot vervanging, herstelling of kalibratie, zal u binnen de vijf werkdagen na ontvangst een gedetailleerd herstelrapport met tarief per fax of mail toegestuurd worden. Pas na uw getekend akkoord zal het u retour gestuurd worden.

Kalibratiecertificaten

Om u te conformeren aan ISO, HACCP, BRC of IFS-audits, moeten uw meters en loggers minstens jaarlijks opnieuw gekalibreerd worden. Hanna Instruments kan uw meters voor temperatuur, pH,  geleidbaarheid, opgeloste zuurstof en ORP binnen zeer korte termijn kalibreren tegen een aantrekkelijke prijs.

Om uw certificaten te hernieuwen kunt u uw meetinstrument met sonde en ingevuld opdrachtformulier naar onze technische dienst sturen met vermelding van 'herkalibratie'. Binnen enkele werkdagen wordt uw instrument gekalibreerd en ontvangt u een nieuw kalibratiecertificaat.

In ons kalibratielaboratorium kunnen wij uiteraard ook meetinstrumenten van andere fabrikanten kalibreren. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een prijsopgave.