Fotometers voor wateranalyse | Hanna Instruments

Ontdek ons uitgebreid assortiment aan fotometers voor precieze metingen: zakformaat, veld- of tafelmodel fotometers, monoparameter en multiparameter fotometers, of de HI801 Iris spectrofotometer. Geschikt voor wateranalyses in aquacultuur, zwembadwater, koel- en ketelwater, afvalwater, waterbehandeling, controle van desinfectie in land- en tuinbouw, waterbehandeling, voeding, en nutriëntanalyse of als stikstofmeter voor milieu.

 

Wat is een fotometer?

wat is een fotometerFotometers worden gebruikt voor wateranalyse en bepalen de aanwezigheid van een bepaalde chemische stof in een waterige oplossing. Een digitale fotometer maakt het mogelijk om verschillende parameters nauwkeurig en objectief te meten in water, bijvoorbeeld: chloor, alkaliniteit, ijzer, koper, enz. Aan een monster wordt reagens toegevoegd, waardoor een verkleuring plaatsvindt. Een fotometer of colorimeter meet dan de kleurintensiteit van die oplossing. De meetresultaten worden rechtstreeks weergegeven in de maatsoort van de specifieke parameter.

Colorimetrie is dus het meten van kleur. Colorimetrie is de bepaling van de concentratie van een stof door meting van de relatieve absorptie van licht ten opzichte van een bekende concentratie van de stof. Een colorimeter of fotometer isoleert een specifieke golflengte van licht door filters te gebruiken. Een fotometer maakt gebruik van randbandfilters of een soortgelijk systeem om licht in kleurcomponenten te scheiden, en past die vervolgens aan op bijpassende curven op basis van het menselijk oog, om kleurwaarden te produceren op basis van wat het menselijk oog zou zien.

Hoe werkt een fotometer?

Analysemethode

hoe werkt een fotometerDe kleur van elk object dat we waarnemen wordt bepaald door een proces van opname (absorptie) en afgifte (terugkaatsing) van elektromagnetische stralen (licht) en van zijn moleculen. Fotometrische analyse is gebaseerd op het principe dat vele substanties met elkaar reageren en een kleur vormen die een maat is voor de concentratie van het te meten monster. Wanneer een substantie blootgesteld wordt aan een lichtbundel met intensiteit I0 wordt een hoeveelheid straling geabsorbeerd door de substantiemoleculen en wordt straling met intensiteit I lager dan I0 uitgestoten.

Wet van Lambert-Beer

fotometer wet van lambert beerDe hoeveelheid geabsorbeerde lichtstraling wordt verwerkt in de Wet van Lambert-Beer. De concentratie (c) van het desbetreffende element in het monster kan bepaald worden aan de hand van de kleurintensiteit van het licht, dat door het element wordt teruggekaatst, waarbij de andere factoren in deze formule bekend zijn.

A = Ɛ · l · C
A = absorbantie
Ɛ = molaire extinctiecoëfficiënt van de substantie op golflengte [L/(mol·cm)]
l = padlengte, optische afstand licht door het monster (cm)
C = concentratie (mol/liter)

< Lees meer over de wet van Lambert-Beer

Foto-elektrisch

schema werking fotometerEen typisch blokdiagram van een fotometer of 'colorimeter': een monochromatische led (lichtemitterende diode) of een wolfraam lamp zendt straling uit op één enkele golflengte, met de intensiteit (I0). Een substantie absorbeert de kleur complementair met de kleur van het licht dat wordt uitgestraald (bv. een substantie lijkt geel omdat het blauw licht absorbeert). Daarom maken de fotometers van Hanna Instruments gebruik van led’s die de vereiste golflengte uitstralen om het monster te meten.

De optische afstand wordt bepaald door de dimensie van de cuvet waarin het monster zit. De foto-elektrische cel verzamelt de straling (I) uitgestoten door het monster en zet het om in een elektrische stroom waarbij een potentiaal geproduceerd wordt in het mV-bereik. De microprocessor gebruikt dit potentiaal om de binnenkomende waarde om te zetten in de gewenste meeteenheid en dit wordt weergegeven op het lcd-scherm.

De voorbereiding van de oplossing die gemeten moet worden, gebeurt onder gekende voorwaarden die geprogrammeerd zijn in de microprocessor van de meter in de vorm van een kalibratiecurve. Deze curve wordt gebruikt als referentie voor elke meting. Dan is het mogelijk om onbekende concentraties van het monster te bepalen door een fotometrische reactie te induceren en zo wordt de mV gerelateerd aan de uitgestoten intensiteit (I). Door de kalibratiecurve te gebruiken kan de concentratie van het monster, dat correspondeert met de mV-waarde, bepaald worden.

Het meetproces wordt in twee fasen uitgevoerd: eerst wordt de meter op nul gezet en dan wordt de eigenlijke meting uitgevoerd. De eerste fase bestaat erin dat een monster wordt genomen van de substantie in de kalibratiecuvet en dit moet in de meter worden geplaatst. Zo ontstaat er een referentiewaarde, zodat er bepaald kan worden in hoeverre de kleur van het gereageerde monster afwijkt t.o.v. de kleur van de blanco (zero).

De cuvet speelt een zeer belangrijke rol vanwege het optische element en vereist dus extra zorg. Eerst en vooral is het belangrijk dat zowel de meet- als de kalibratiecuvetten optisch gezien identiek zijn. Het is ook noodzakelijk dat de cuvet schoon en krasvrij is, zo worden storingen door ongewenste reflectie en lichtabsorptie vermeden.

Soorten fotometers

cuvet fotometerDigitale fotometers kan men indelen in grootte/gebruiksvorm of het aantal parameters. Er zijn tafelmodellen en draagbare of zakformaat fotometers. Er zijn er die één enkele parameter meten en er bestaan multiparameter fotometers. Vervolgens kan je ook indelen in breedte van spectrum, waarbij de spectrofotometers een speciale plaats innemen.

Checkers

checker-fotometers

De Hanna Instruments checker-fotometers overbruggen de  kloof tussen eenvoudige chemische testkits en professionele instrumentatie. Testkits zijn over het algemeen indicatief en professionele instrumenten zijn vaak overbodig voor de hobbyist. De Checker is zowel nauwkeurig als betaalbaar. Onze Checker -kalibratiesets bieden een eenvoudige oplossing voor het valideren van uw Checker. Elke set standaarden wordt geleverd met analysecertificaat.

 • Nauwkeuriger dan chemische testkits
 • Klein formaat, groot gemak
 • Bediening met één knop
 • Werkt op één enkele AAA-batterij
 • Geleverd compleet in koffer

< Checker-fotometers voor aquaria en vijvers
< Checker-fotometers voor zwembadwater
< VIDEO: hoe gebruik ik een checker-fotometer?

Monoparameter fotometers

monoparameter fotometersEr bestaan budgetvriendelijke fotometers die slechts één parameter meten. De draagbare fotometers van Hanna Instruments zijn niettemin ontworpen met een innovatief optisch systeem dat superieure prestaties biedt wat betreft nauwkeurigheid, dupliceerbaarheid en snelheid.

Monoparameter fotometers van Hanna Instruments:

 • led die geen warmte genereert
 • 8 nm smalle bandinterferentiefilter die nauwkeurig is tot ±1 nm en 25% meer lichtefficiëntie biedt
 • referentiedetector die de spanning moduleert naar de led voor een stabiele lichtopbrengst
 • een holle lens geeft een stabielere lichtbundel door de cuvet
 • logt de laatste 50 metingen
 • waterdicht
 • gebruiksvriendelijke helpmodus
 • Good Laboratory Practice (GLP)
 • CAL Check™

< Draagbare fotometers
< VIDEO: hoe werkt een draagbare fotometer?

Led-lichtbronnen bieden superieure prestaties in vergelijking met wolfraamlampen. Led’s hebben een veel hogere lichtefficiëntie en dus meer licht bij minder stroom. Ze produceren ook weinig warmte, en daardoor is er meer elektronische stabiliteit. Led's zijn beschikbaar in een breed scala aan golflengten, terwijl wolfraamlampen een slechte uitstraling van blauw/violet licht hebben.

Verbeterde optische filters zorgen voor een grotere nauwkeurigheid van de golflengte en voor een helderder, sterker signaal. Het eindresultaat is een hogere meetstabiliteit en een kleinere golflengtefout. Het interne referentiesysteem van deze fotometers compenseert eventuele drift als gevolg van stroomfluctuaties of veranderingen in de omgevingstemperatuur. Met een stabiele lichtbron zijn de meetwaarden snel en stabiel tussen uw blanco (nul) meting en monstermeting. Een referentie-detector en een focuslens elimineren eventuele fouten ontstaan door de lichtbron of imperfectie van de glazen cuvet. Waterdichte behuizing De behuizing biedt IP67 waterdichte bescherming en drijft zelfs.

Het respecteren van de juiste reactietijd is van groot belang bij het uitvoeren van colorimetrische metingen. De timer geeft de resterende tijd aan tot een meting wordt uitgevoerd, zodat consistente resultaten worden gegarandeerd. De monstercel van de fotometer past op een ronde glazen cuvet met een weglengte van 25 mm. De relatief lange weglengte van de monstercuvet garandeert nauwkeurige metingen, zelfs bij lage absorptie. De cuvethouder is zo ontworpen om krassen op de optische lichtweg door de cuvet te voorkomen.

Hanna Instruments exclusieve CAL Check-functie zorgt voor prestatieverificatie en kalibratie van de meter volgens NIST. Onze CAL Check-standaardcuvetten zijn ontwikkeld om een specifieke absorptiewaarde bij desbetreffende golflengte te simuleren om de nauwkeurigheid van de metingen te verifiëren. Het CAL Check-display leidt de gebruiker stap voor stap door het validatieproces en de gebruikerskalibratie.

Multiparameter fotometers

multiparameter fotometer

Multiparameter fotometers hebben, naast alle eigenschappen van bovenstaande monoparameter fotometers, ijklijnen en methodes van verschillende parameters aan boord.

De HI833xx benchtop serie van Hanna Instruments beschikt zelfs over een ingang voor een digitale pH-elektrode. Deze serie bestaat uit zeven modellen voor diverse toepassingen. Tot 72 verschillende geprogrammeerde methodes van 40 belangrijke parameters voor  waterkwaliteit en afvalwater zijn mogelijk. Er is ook een absorbantiemeetmodus voor prestatieverificatie en voor gebruikers die graag hun eigen concentratie-versus-absorptiecurves ontwikkelen.

< Multiparameter fotometers

Spectrofotometers

spectrofotometerSpectrofotometers verschillen van fotometers omdat ze metingen in het spectrum van alle golflengten van zichtbaar licht mogelijk maken en niet alleen vooraf gespecificeerde golflengten. Spectrofotometers werken door licht op specifieke golflengten te isoleren van wit licht. Een spectrofotometer breekt het licht op in een spectrum, met behulp van een kleurenrooster of soortgelijk systeem. Vervolgens leest een reeks sensoren elke sectie van het spectrum en produceert spectrale gegevens. Dit is ideaal als u de spectrale emissies van een gloeilamp, een ster of een andere lichtbron analyseert. Daarom worden spectrofotometers vaak gebruikt als wetenschappelijke apparaten.

De HI801 Iris spectrofotometer van Hanna Instruments :

 • geavanceerd optisch systeem met gescheiden lichtstraal
 • oplaadbare Li-ion batterij
 • aanpasbare methoden
 • stap-voor-stap-methodes
 • intuïtief menu
 • universele cuvethouder
 • stap-voor-stap methodes

De HI801 begeleidt u stap voor stap door het maken van uw eigen aangepaste methode. De gebruikersinterface helpt u om uw methode te benoemen, de weglengte te bepalen, reactietimers te creëren en de methode te kalibreren. 85 algemeen gebruikte methoden voor chemische analyse zijn voorgeprogrammeerd. Programmeer maximaal 100 persoonlijke methoden met maximaal tien kalibratiepunten, vijf verschillende golflengten (die tegelijkertijd kunnen worden gebruikt) en vijf reactietimers. De Iris heeft een spectrumbereik van 340 nm tot 900 nm, waardoor een ruime keuze aan analytische methoden mogelijk is.

< HI801 Iris spectrofotometer
< VIDEO: voorbeeld van een methode met spectrofotometer

Toepassingen van fotometers

checker voor aquariaCheckers

fotometer voor zwembadwaterMonoparameter

spectrofotometer voor bitterheid bierSpectrofotometer

Hoewel de toepassingen bijna eindeloos zijn, zijn enkele van de beste:

De meest geschikte fotometer vinden voor ùw toepassing? Neem contact op met uw regioverantwoordelijke.