Autosampler met 18 beker-carrousel en 2 peristaltische pompen
HI921-220

Levertermijn: 6 à 8 weken

Automatiseer tot 18 monsters

De HI921 Autosampler is een geautomatiseerd titratiesysteem ontworpen voor gebruik met de HI902C titrator. Dit hogekwaliteitssysteem maakt de titratie van meerdere monsters snel en gemakkelijk.
De HI921 kan tot drie peristaltische pompen gebruiken voor automatische reagenstoevoeging, monsternivellering en afvalafzuiging en één membraanpomp voor spoelen. Een controlebord staat in voor handmatige bediening van de motoren en pompen. De HI921 beschikt ook over een ingebouwde magneetroerder, elektrodespoelfunctie, USB-interface met compatibele barcodelezer en ingebouwde RFID voor elk plateau.
Met de Autosampler kunnen maximaal 18 monsters na elkaar worden doorlopen. De HI921 Autosampler communiceert rechtstreeks met de HI902C voor titratiemethoden. Namen en groottes kunnen aangepast of automatisch ingevuld worden. Zodra de Autosampler-reeks voltooid is, zijn twee rapporten beschikbaar: een sequentierapport met een tabel met monsternaam, bekerpositie, steekproefgrootte en resultaat voor het plateau, en een gedetailleerd titratierapport voor elk individueel monster, met inbegrip van de grafiek van de titratie data.

 • Flexibele, nauwkeurige detectie van het titratie-eindpunt met HI902C potentiometrische titrator
 • Automatisering van 16 monsters van 150 ml of 18 van 100 ml per plateau
 • De Autosampler kent altijd de positie van het plateau zonder de noodzaak om te kalibreren.
 • Elektrodespoelfunctie: tot 3 bekers per plateau kunnen worden aangewezen
 • Automatische toevoeging van reagentia of gedemineraliseerd water door de peristaltische pomp
 • Controlepaneel voor handmatige bediening van motoren en pompen
 • Ingebouwde magneetroerder of optionele propellerroerder
 • Barcodelezer voor eenvoudige steekproefopvolging
 • Ingebouwde RFID in elk plateau: serienummer en type
 • Optische infraroodstraal detecteert de aanwezigheid of afwezigheid van bekers, dit zorgt ervoor dat de autosampler niet doorgaat met titreren als een beker ontbreekt
 • ‘Veld’-upgradebare software
 • Monsterplateaus gemaakt van chemisch-bestendige materialen zijn verwijderbaar, gemakkelijk schoon te maken en vaatwasmachinebestendig.
 • Elektrodehouder geschikt voor 3 x 12 mm elektroden, temperatuursensor, 1 afzuigslang en 5 multifunctionele slangen
 • Real-time voortgang en resultaten weergegeven op het scherm
 • Optionele geïntegreerde peristaltische (tot 3) of membraanpompen
 • Monsternivelleringsfunctie: automatische niveauregeling voor snelle bereiding van volumetrische monsters
 • Afvalverwijdering: zuigt monsters in een afvalcontainer