Titratiesystemen voor wijn

Totale controle over uw wijn- en wateranalyses, met specifieke oenologische methoden.

Sort by
Sort by

HI931-HI932 Automatische potentiometrische titratoren

Toepassingen voor wijn

 • Totale aciditeit
 • Vluchtige aciditeit
 • Vrij SO2
 • Totaal SO2
 • Kooldioxide
 • Assimileerbaar stikstof
 • Restsuikers
 • Ascorbinezuur
 • Chloriden
 • Ammonium
 • Kalium

Toepassingen voor water

 • Chloor
 • Chloriden
 • Calcium- en magnesiumhardheid
 • Totale hardheid
 • Oxideerbaarheid van permanganaat
 • TA/TAC
 • Vluchtige vetzuren/alkaliteit
 • Kjeldahl stikstof/ammonium
 • COD