Turbiditeitsmeters voor wijn

Sort by
Sort by

Waarom de troebelheid van wijn meten?

De waardering van een wijn begint met de observatie van zijn helderheid en kleur. Door de troebelheid te meten, zal de wijnmaker de maceratiefase kunnen volgen, nauwkeurig de waarde van de klaring kunnen inschatten, de mengsels kunnen volgen en de geschiktheid van de wijn voor veroudering kunnen beoordelen.

Klaring kan op verschillende manieren worden gedaan: klaren, centrifugeren, filtreren. Klaring speelt tegelijkertijd in op een behoefte aan opheldering en stabilisatie. Het principe bestaat uit het doen uitvlokken en neerslaan van fijne deeltjes die in de wijn zweven. Eiwitstoffen of producten met de eigenschappen van eiwitstoffen worden gebruikt: eipoeder, gelatine, caseïne, vislijm, bentoniet ...

Bentoniet, een fijne klei, geeft goede resultaten bij witte wijn. Negatief geladen verwijdert het positief geladen materialen, zoals eiwitten en organisch materiaal. Bij een overdosis daarentegen, kan bentoniet het karakter van de wijn veranderen. Het is daarom essentieel om de exacte dosis te bepalen die moet worden toegevoegd.