Inductieve geleidbaarheidscontroller, 1 setpunt, aan/uit, PID-controle, 1 analoge uitgang, 230 V
HI720122-2

Levertermijn: 2 à 3 weken
- +
In winkelmandje • > Bestelinformatie:

  geleverd met monteerhaakjes en handleiding

 • Meting en controle geleidbaarheid of concentratie
 • De concentratie kan gemeten worden als TDS (vaste ratio) of via gewone geleidbaarheids/temperatuurconcentratiecurves
 • Aanpassen van de temperatuurcoëfficiënttabel en NaCl-temperatuurcompensatie volgens IEC 746-3, naast de standaard lineaire compensatie
 • Auto-bereik
 • Temperatuurniveau-alarm
 • Reiniging ter plaatse geactiveerd via twee reinigingsvoorzieningen of geactiveerd door een verscheidenheid aan oorzaken
 • Hold-management, incl. digitale ingang voor externe activator
 • Elektrode-controle
 • Digitale transmitteringang
 • Pt100 of Pt1000 temperatuursensor met automatische herkenning en schadetest
 • Kalibratie-time-out
 • Loggen laatste 100 fouten, configuratie en reiniging
 • Alarmconfiguratie instelbaar
 • Sms-boodschappen
 • RS485-communicatie met extra mogelijkheden, zoals downloaden van foutlog en reinigingsvoorzieningen
 • Dagelijks programmeerbare controletiming
 • Diagnostische eigenschappen
 • Wachtwoordbeveiliging

Inline reiniging

De reinigingsoptie laat een automatische reinigingshandeling van de elektrode toe. Om de reiniging uit te voeren, activeert de controller een uitwendig toestel (pomp). De reiniging heeft nooit plaats wanneer er geen relais voor reiniging is geconfigureerd. Er bestaan twee soorten reiniging. De eenvoudige reiniging: enkel met water, kan enkel geactiveerd worden door een timer (periodieke reiniging) of door een fout waarvoor een reinigingsactie
kan worden geconfigureerd. De geavanceerde reiniging (optioneel): met water en detergent, kan enkel geactiveerd worden door de volgende gebeurtenissen:

 • timer
 • digitale ingang of RS485-opdracht (uitwendige activator)
 • timer en digitale ingang of RS485-opdracht (uitwendige activator)
 • timer belet door de digitale ingang (bv. uitgeschakeld wanneer de digitale ingang aan is)
 • fout waarvoor een reinigingsactie ingesteld kan worden

Kalibratiemodus

De controller wordt in de fabriek zowel voor temperatuur als voor analoge uitgangen gekalibreerd. De gebruiker zou het instrument geregeld moeten kalibreren voor het geleidbaarheidsbereik.

Laatste kalibratiegegevens

De volgende gegevens over de laatste kalibratie worden opgeslagen in het EEPROM:

 • Datum en tijd van laatste geleidbaarheidskalibratie
 • Kalibratiepunt(en)
 • Celconstante of installatiefactorwaarde

Controlemodus

De controlemodus is de normale operationele modus voor deze meter. Tijdens de controlemodus vervult
HI720 de volgende hoofdtaken:

 • omzetten van informatie over geleidbaarheid en temperatuuringangen in digitale waarden, en deze op het scherm tonen
 • controleren van relais en de analoge uitgangen
 • tot stand brengen, zoals bepaald door de configuratie
 • tonen van alarmtoestand
 • uitvoeren van reinigingsacties volgens de relaisconfiguratie
 • start & stop hold-modus volgens de geprogrammeerde controletijd
 • RS485-management

Hiernaast kan de meter werkgegevens loggen. Deze gegevens omvatten:

 • de waarden van de gemeten geleidbaarheid en temperatuur
 • laatste kalibratiegegevens
 • setupconfiguratie
 • eventdata

Diagnostische modus

De diagnostische modus laat de gebruiker toe om te controleren of sommige fouten nog steeds actief zijn op de controller, of de gebeurtenissenlog te bekijken.

Hold-modus

Deze functie wordt gestart door:

 • Kalibratie
 • Setup
 • Reiniging bezig
 • Digitale geïsoleerde hold-ingang (er zijn twee digitale geïsoleerde ingangen: één voor de hold-modus en één voor de geavanceerde reiniging) wanneer deze aan staat wordt het signaal ten minste elke 4 seconden opgevraagd
 • Toetsencombinatie (CFM en pijltje omhoog samen) voor service, dezelfde toetsencombinatie wordt gebruikt om de hold-modus te starten en stoppen (de toetsencombinatie gebeurt op dezelfde manier als de digitale hold-ingang)
 • Dagelijks programmeerbare controletijd
 • Een foutgebeurtenis
 • De hold start/stop RS485-bediening

Pc-communicatie

Kies het pc-verbindingstype om met de controller van uw pc te communiceren, via een RS485-netwerk en de
HI92500 Windows®-software. RS485 standaard is een digitale transmissiemethode die lange lijnverbindingen toelaat. Zijn stroomlussysteem maakt deze standaard geschikt voor gegevensverzending in lawaaierige omgevingen.

Werkingsprincipe

Dit instrument laat geleidbaarheidsmetingen toe zonder enig elektrisch contact tussen elektrodes en procesvloeistof. De meting is gebaseerd op inductieve koppeling van twee toroïdale omvormers door de vloeistof.
Het instrument levert een hoge frequentie-referentie-stroom aan de aandrijvingsspoel en een sterk magnetisch veld wordt opgewekt in de torus. De vloeistof passeert door het gat in de torus en kan beschouwd worden als een draai in de secundaire lus. Het magnetische veld induceert een stroom in deze vloeistoflus, de stroom geïnduceerd in de stroom is proportioneel aan deze stroom. Het geleidingsvermogen van de vloeistof in de draailus is in overeenstemming met de wet van Ohm.

Het geleidingsvermogen is proportioneel aan de specifieke geleidbaarheid en een constante factor bepaald door de sensorgeometrie en installatie. De vloeistof passeert dus door de tweede torus en daardoor kan de vloeistofdraai beschouwd worden als een primaire lus van de tweede toroïdale omvormer. De stroom in de vloeistof zal een magnetisch veld in de tweede torus creëren, en de geïnduceerde stroom kan gemeten worden als een uitgang. De uitkomende stroom van deze ontvangende spoel is daarom proportioneel aan de specifieke geleidbaarheid van procesvloeistoffen.

Voor een inductieve cel wordt de celconstante gedefinieerd als de gemeten geleidbaarheid, verkregen door een lus te maken door de sensor met een weerstand R, vermenigvuldigd met die R-waarde. De celconstante hangt enkel af van de geometrie van de sensor. Wanneer de elektrode echter ondergedompeld is in een vloeistof, wordt de geïnduceerde stroom in de oplossing aangetast door de buizen of andere vaten waarin de oplossing zit. Dit effect is verwaarloosbaar wanneer er een gebied is van minstens 3 cm vloeistof rond de cel. Anders is het noodzakelijk om de metingen te vermenigvuldigen met de installatiefactor: geleidbaarheid = (celconstante) (installatiefactor)/(gemeten weerstand). De installatiefactor is <1 voor geleidende buizen/buizen/reservoirs.

Aangezien deze soort sensor geen elektrodes heeft, worden vaak voorkomende problemen zoals polarisatie en vervuiling uitgeschakeld en beïnvloeden ze de prestatie van de sensor zonder elektrode niet. De controllers zijn uitgerust met een grafisch scherm dat begrijpbaar en duidelijk is. Eenvoudige boodschappen gidsen de gebruiker door alle handelingen en parameterinstellingen.