10 tips bij het meten van geleidbaarheid

10/10/2023

Geleidbaarheidsmetingen (EC) zijn binnen veel toepassingen van groot belang . Bij het verrichten van deze metingen dient u zich af te vragen: meet ik op de juiste manier? In de loop van de tijd hebben wij bij Hanna Instruments ontdekt dat er tien veel voorkomende fouten zijn bij het uitvoeren van een EC-meting.

Lees ook: 'De basisprincipes van elektrische geleidbaarheid'

Tip 1  Dompel ver genoeg onder

Fout 1 bij ph meten: de elektrode droog bewaren

Waarom

Onvolledig onderdompelen kan leiden tot incorrecte metingen.

Oplossing

Controleer of de doorstroomopeningen van de 4-rings elektrode volledig zijn ondergedompeld.

Tip 2  Gebruik een plastic beker

Fout 2 bij ph meten: het detectieglas afvegen

Waarom

Glas en metaal kunnen elektromagnetische interferentie met de elektrode veroorzaken.


Oplossing

Gebruik een plastic beker en houd de elektrode minstens 2-3 cm verwijderd van de wanden.

Tip 3  Spoelen i.p.v. afvegen

Fout 3 bij ph meten: de elektrode bewaren in gedemineraliseerd water

Waarom

Spoel de elektrode altijd af, aangezien opeenhoping van zouten en residuen de monsters kan vervuilen en afwijkende metingen kan veroorzaken.

Oplossing

Spoel de elektrode altijd met gezuiverd (gedeïoniseerd) water voordat u deze opbergt, vóór een meting en tussen twee metingen in.

Tip 4  Gebruik de juiste standaard

Fout 4 bij ph meten: de elektrode niet schoonmaken

Waarom

Kalibratie met de juiste standaard zorgt voor de meest optimale meetresultaten.

Oplossing

Gebruik een standaard dewelke zo dicht mogelijk bij de werkelijke concentratie van uw staal ligt. Bij monsters met een breed bereik kan u best opteren voor een meter en een elektrode die op meerdere punten kunnen gekalibreerd worden.

Bestelcode

HI7033L, HI7031L, HI7039L, HI7030L, HI7034L, HI7035L

Tip 5  Reinig altijd

Fout 5 bij ph meten: Kalibratiefouten

Waarom

Afzettingen die op de elektrode achterblijven, kunnen zich na verloop van tijd ophopen en het ventilatiegat verstoppen, wat meetfouten en kalibratieproblemen veroorzaakt.

Oplossing

Gebruik de geschikte oplossing om de elektrode te reinigen en spoel af met gedemineraliseerd  water.

Bestelcode

algemeen: HI7061L, proteïne: HI7073L, olie/vet: HI7077L, anorganisch: HI7074L

Tip 6  Kalibreer regelmatig

Fout 6 bij ph meten: verkeerde keuze van elektrode

Waarom

Regelmatige kalibratie van meetinstrument/elektrode garandeert een optimale nauwkeurigheid.

Oplossing

Kalibreer regelmatig op 1 of meerdere punten. Kalibreer uw instrument dagelijks als de elektrode dagelijks wordt gebruikt. Kalibreer anders de meter vóór gebruik.

Bestelcode

HI7033L, HI7031L, HI7039L, HI7030L, HI7035L

Tip 7  Gebruik verse kalibratievloeistoffen

Fout 7 bij ph meten: de dop van de vulopening niet losmaken of verwijderen

Waarom

Geleidbaarheidsvloeistoffen hebben geen buffercapaciteit en zijn gemakkelijk te vervuilen.

Oplossing

Gebruik altijd verse vloeistof en spoel uw elektrode met gezuiverd (gedeïoniseerd) water voor het kalibreren. Gebruik een aparte beker met kalibratievloeistof of meetmonster om de elektrode te spoelen voor de meting om contaminatie te voorkomen. Gebruikte vloeistof nooit in de originele fles terugschenken.

Tip 8  Verwijder luchtbellen

Fout 8 bij ph meten: Laag elektrolytniveau

Waarom

Luchtbellen kunnen zich ophopen binnenin de elektrode. Dit kan een afwijkend meetresultaat als gevolg hebben.

Oplossing

Dompel de elektrode onder tot voorbij de doorstroomopeningen in de beschermhuls. Beweeg de elektrode voorzichtig op en neer in het monster en tik voorzichtig tegen de bodem om luchtbellen te verwijderen.

Tip 9  De juiste elektrode voor uw toepassing

Fout 9 bij ph meten: onvoldoende onderdompeling van de sonde

Waarom

Niet alle elektrodes zijn uitgerust met dezelfde technologie. Het verschil zit hem o.a in het meetbereik.

Oplossing

Zorg ervoor dat de elektrode geschikt is voor het verwachte meetbereik.

Tip 10  Stabilisatietijd

Fout 10 bij ph meten: een oude of verlopen elektrode gebruiken

Waarom

De elektrode heeft tijd nodig om thermische stabiliteit te bereiken.

Oplossing

Geef de meting de tijd om te stabiliseren.

Bekijk alle EC-meters van Hanna Instruments

 

< Terug