Nieuw EU-reglement zwavelzuur van kracht op 1 februari 2021

14/01/2021

U heeft het vast al vernomen: vanaf 1 februari 2021 gaat de nieuwe Europese wet 2019/1148 in voege. Dit wil zeggen dat de verkoop van zwavelzuur met een concentratie hoger dan 14,9% verboden is aan particulieren.

Dit zonder overgangsregeling en met onmiddellijke ingang vanaf 1 februari 2021.

Praktisch gezien houdt dit in dat met een automatisch doseersysteem frequenter zal gedoseerd worden. Doordat het zwavelzuur een lagere concentratie bevat, is er meer van het product nodig om de pH-waarde te doen dalen.

De pompen van het doseersysteem gaan meer moeten draaien, wat betekent dat enkele onderdelen meer onderhoud gaan vereisen. Deze onderdelen dienen dus regelmatiger nagekeken en eventueel vervangen te worden.

< Terug