Ozon meten in afvalwater

01/02/2023

Hoewel ozon (O₃) meestal wordt geassocieerd met de ozonlaag, is het een sterke oxidator en daarom een effectief ontsmettingsmiddel.

Lees ook: 'Gids voor het testen van milieuwater'

In de stratosfeer van de aarde absorbeert ozon schadelijke ultraviolette straling van de zon, waardoor schade aan de aarde wordt voorkomen. De aanwezigheid ervan werd voor het eerst ontdekt in 1840, maar pas 50 jaar later werden de desinfecterende krachten ervan onderzocht en benut. In 1893 werd ozon voor het eerst gebruikt in een volledige toepassing voor drinkwaterbehandeling in Nederland. Gedurende de jaren 1900 verspreidde het gebruik van ozon zich over de rest van Europa en naar de Verenigde Staten, waar het nog steeds wordt gebruikt.

Ozon en desinfectie van afvalwater

x

Nadat ziekteverwekkers zijn verwijderd tijdens de desinfectie van afvalwater, moet eventueel achtergebleven desinfectiemiddel worden verwijderd voordat het in een natuurlijk waterlichaam wordt geloosd. Voor sommige ontsmettingsmiddelen vereist dit de toevoeging van extra chemicaliën. Resterend chloor kan bijvoorbeeld worden verwijderd door natriumbisulfiet aan het water toe te voegen.

Door de natuurlijke instabiliteit van ozon kan het echter worden afgebroken tot zuurstof zonder dat er extra chemicaliën nodig zijn, waardoor het ideaal is voor afvalwaterzuivering. Het ontbreken van schadelijke bijproducten, hoge efficiëntie en uitzonderlijke verwijdering van slechte geuren zijn enkele van de vele redenen waarom afvalwaterzuiveringsinstallaties ozondesinfectiesystemen gebruiken. In Europa is ozon een zeer populair ontsmettingsmiddel dat in afvalwater wordt gebruikt, na chloor. Naast afvalwaterzuiveringsinstallaties wordt ozon gebruikt in andere industrieën, waaronder luchtzuivering, kledinghygiëne en voedselconservering.

Genereren van ozon

x

Vanwege zijn instabiliteit wordt ozon ter plaatse in de afvalwaterzuiveringsinstallatie gegenereerd en heeft het een levensduur van slechts 20 tot 90 minuten, waarna het weer terugkeert naar zuurstof. De twee meest populaire methoden voor het genereren van ozon zijn UV-licht en corona-ontladingsmethoden. De UV-lichtmethode splitst zuurstofmoleculen met ultraviolet licht, wat resulteert in vrije zuurstofmoleculen (0) die zich hechten aan andere zuurstofmoleculen (0₂) om ozon (0₃) te vormen. Afvalwaterinstallaties die deze methode gebruiken, hebben generatoren met ultraviolet licht en een zuurstoftoevoerbuis. De gegenereerde ozon wordt opgevangen en vervolgens in een contacttank gepompt waar het zich vermengt met het afvalwater en reageert met ziekteverwekkers om te desinfecteren. Deze methode wordt voornamelijk gebruikt in kleinere operaties vanwege de lage opstartkosten.

De corona-ontladingsmethode is vergelijkbaar met de UV-lichtmethode. In plaats van UV-licht worden elektrische ontladingen gebruikt om O₂-moleculen te splitsen in vrije zuurstof. Dit vergemakkelijkt vervolgens de binding tussen moleculen om ozon te vormen. Gefilterd, gedroogd zuurstofgas wordt in een kamer gevoerd waar een gecontroleerde spanning wordt ontladen om de zuurstof te scheuren. Het gegenereerde ozongas wordt vervolgens opgevangen en afgeleverd in een afvalwatercontacttank. De corona-ontladingsmethode heeft de voorkeur bij grotere operaties vanwege de hogere desinfectie-efficiëntie in vergelijking met de UV-methode.

Multiparameter fotometer voor afvalwater

x

Een afvalwaterzuiveringsinstallatie nam contact op met Hanna Instruments voor een manier om de ozonconcentratie in hun behandelde water na ozonvernietiging plaatselijk te controleren. De zuiveringsinstallatie maakte gebruik van een UV-ozonverwijderingssysteem in overeenstemming met hun lozingsvergunning, waarbij alle ozon moest worden verwijderd vóór lozing. De klant had een secundaire ozontest nodig om hun inline systeem te valideren, om er zeker van te zijn dat de ozon voldoende was verwijderd. De klant wilde een eenvoudige en nauwkeurige testmethode om te testen op ozon, en had ook behoefte aan bijgewerkte instrumenten voor tests zoals chemisch zuurstofverbruik (CZV). Hanna Instruments stelde voor hun toepassing de laboratorium fotometer voor COD en afvalwateranalyse HI83399 voor.

De HI83099 meet ozon van 0,00 tot 2,00 mg/l met een nauwkeurigheid van ±0,02 mg/l ±3% van de meetwaarde volgens de DPD-methode, waarbij zich een roze kleurverandering vormt in aanwezigheid van ozon. De HI83099 is veelzijdig en bevat 47 colorimetrische waterkwaliteitsparameters, waaronder chemisch zuurstofverbruik (CZV). Dankzij de pc-connectiviteit kan de gebruiker eenvoudig gegevens naar een computer overbrengen en opgeslagen metingen netjes ordenen. De zelfstudiemodus biedt ook nuttige informatie voor gebruikers die niet bekend zijn met sommige van de fotometermethoden. Hierdoor kan de gebruiker de ozon in het afvalwater nauwkeurig meten en de efficiëntie zowel in de fabriek als in het laboratorium verbeteren.

Multiparameter fotometer voor afvalwater HI83399

Spectrofotometer HI801 Iris

Fotometer-reagens voor ozon

Lees ook: 'Opgeloste zuurstof: de voordelen van optisch meten'

< Terug