Wat is EN13485?

13/09/2019

HACCP temperatuurbewaking met nauwkeurige en gecertificeerde meetinstrumenten!

Alle voedingsbedrijven dienen kritieke punten in de voedselveiligheid te identificeren en ervoor te zorgen dat passende veiligheidsmaatregelen worden geïmplementeerd én gevolgd volgens de HACCP-regels. Temperatuurbeheersing is een sleutelfactor in gezondheidscontrole en kwaliteitsborging in de voedingssector. 

Lees ook: 'Het belang van temperatuur bij voeding'

Ontvang de gratis gids: 'Basisgids voor het meten van de pH van voeding'

De EN13485-norm voor thermometers

xxx

De norm EN13485, die in januari 2002 verscheen, heeft betrekking op thermometers die worden gebruikt om de temperatuur van voedingsmiddelen en meer specifiek gekoelde en diepgevroren voedingsmiddelen te meten tijdens transport, opslag en distributie. Dit definieert de testmethoden, prestaties en geschiktheid voor gebruik van deze thermometers, kortom, valideert hun technische kwaliteiten en hun mechanische robuustheid.

Voor conformiteitscertificering zijn de eisen onder meer het type meting (contact-/penetratiemeting of luchtmeting), het meetbereik, de meetnauwkeurigheid en resolutie van het instrument en de responstijd.

 • meetbereik voor omgevingstemperatuurmeting van minimaal -30°C tot +15°C
 • meetbereik voor kerntemperatuurmeting van minimaal -20°C tot +30°C
 • bepaling van nauwkeurigheid en resolutie (bv. nauwkeurigheid ±0,5°C, resolutie van 0,1°C voor thermometers voor kernmetingen)

De norm vereist een minimale IP-bescherming van de behuizing, afhankelijk van de toepassing (bijvoorbeeld IP65 voor thermometers voor kernmetingen).

Kalibratiecertificaat

xxx

De interne elektronica van de thermometers is beschermd tegen de ongewenste effecten van vochtcondensatie en externe elektrische invloeden. De werking van de thermometers is beschermd tegen trillingen en schokken. Als de thermometer wordt gevoed door batterijen, moet deze uitgerust zijn met een sapparaat om te waarschuwen dat de energiebron moet worden vervangen. Bij onvoldoende voeding meet een thermometer slecht.

Daarnaast moet de interne elektronica vergrendeld zijn tegen wijzigingen en toegang tot instellingen. De thermometer zou de meetnauwkeurigheid een jaar lang moeten garanderen. Na deze periode moet die worden gecontroleerd en gevalideerd door middel van een kalibratiecertificaat dat is opgesteld door gekwalificeerd en erkend personeel. De technici van Hanna Instruments zijn gekwalificeerd en uitgerust om deze certificaten af te geven.

Kalibratiecertificaten bekijken

Thermometers gecertificeerd volgens EN13485 hebben een markering die duidelijk en permanent de volgende informatie op de behuizing weergeeft:

 • verwijzing naar de norm
 • de naam of het handelsmerk van de fabrikant
 • serienummer van het product
 • geschikt voor opslag (S) of transport (T)
 • type klimaatomgeving (A, B, C, D of E)
 • nauwkeurigheidsklasse (die overeenkomt met de maximale fout in °C), 1 of 2 voor luchttemperatuurmeetthermometers, 0,5 of 1 voor thermometers die de interne temperatuur van het product meten

Alle EN13485 gecertificeerde thermometers van Hanna Instruments hebben bovendien een extra CAL Check-functionaliteit. Als het instrument is ingeschakeld, voert het een interne zelftest van de elektronica uit en geeft het eventuele foutwaarden op het scherm weer. Deze functie biedt de gebruiker een extra garantie voor nauwkeurige en betrouwbare meting.

Referentiethermometers in de voedingssector

xxx

HI151-000, thermometer met vouwsonde, praktisch voor professioneel gebruik. De thermometer is waterdicht en EN13485 gecertificeerd.

 • Inklapbare sonde van voedselveilig roestvrij staal, snel en eenvoudig te reinigen
 • CAL Check-functie
xxx

HI98501, zeer nauwkeurige waterdichte compacte thermometer, EN13485-gecertificeerd.

 • CAL Check-functie
 • Nauwkeurigheid +/- 0,3°C van -20 tot 90°C
 • Snelle en nauwkeurige resultaten

Ontdek ons assortiment thermometers die voldoen aan EN13485

 

< Terug